Verwijderen contacten

Geüpdatet 1 year ago door Ruben Hiemstra

Om een contact te verwijderen ga je bovenin naar "Contacts", vervolgens zie je hier al je contact staan. Om een contact te verwijderen kan je zoeken op het mailadres en vervolgens er op klikken. Je ziet dan onderin een knop "Delete permanently".

Je kunt ook in bulk contact wijzigen, je gaat dan terug naar je contacten. Je zet vervolgens vinkjes voor de contact die je wilt verwijderen. Vervolgens klik je boven op de tabel op "Actions" en klik op "Delete pemanently".


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)